kianograph

/کیان ابریشمی زند

About کیان ابریشمی زند

بیش از 10 سال فعالیت در زمینه فروشگاه های اینترنتی و طراحی وب سایت در رزومه فعالیت حرفه ای او وجود دارد. رشته تحصیلی کیان گرافیک بوده و علاقه وصف ناپذیری به تکنولوژی روز و گجت ها دارد.