دارم سعی میکنم خلاصه تر و بهترش کنم! لطفا صبوری کنید.